Exkluzivně: Vyjádření Otce nezletilého Alana Davida, chlapce z psychiatrické léčebny

5. srpna 2011 v 22:15 | Otec Alana |  Příběhy
Otec Alana: Nikdy jsem nechtěl, aby šel syn do léčebny, to ve svých intrikách tvrdí matka.

Kvůli sporu rodičů o péči dítěte se nezletilý Alan dostal po nařízení soudu do psychiatrické léčebny. Soud tak rozhodl na základě znaleckých posudků a lékařských zpráv, které shodně uváděly, že je dítě matkou cíleně manipulováno proti otci, psychicky týráno, citově vydíráno a matka tak narušuje duševní vývoj dítěte.

Chtěl jsem jen eliminovat matčino negativní působení na syna, řekl exkluzivně pro obarodice.blog. sz otec Alana D, pan Novák.

"Jako táta bych syna nikdy k ničemu nenutil. Primární však pro mě bylo, že dítě mě samo - ještě před tím, než matka rozjela celou soudní mašinerii - vyhledalo a požádalo mě, abych mu pomohl, že se doma bojí a nechce tam být.


Celé vyjádření: Klikni na tlačítko Celý článek


Kauza nyní jedenáctiletého Alana a jeho rodičů se vleče po soudech více než tři roky. Během nich se chlapec dostal po nařízení soudu do Psychiatrické léčebny v Opavě, kde strávil necelého půl roku.

Nebyl to v žádném případě otec, kdo rozpoutal soudní bitvu, naopak to byla matka, která hned na počátku sociálním pracovnicím OSPOD arogantně sdělila, že nemá zájem uzavřít jakoukoliv mimosoudní dohodu s otcem a že nejlepší bude vše vyřešit přes soud.

Matka: Soud je dárek synovi k narozeninám

Do posudku, který si matka sama nechala vypracovat, dokonce výslovně uvedla, že soudní řízení dala synovi jako dárek k jeho sedmým narozeninám

Ústavní soud (ÚS) shledal v úterý 2. 8. 2011 rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, který chlapce předběžným opatřením do zařízení poslal, jako nesprávné. "Volba léčebny byla nevhodná a rozhodnutí soudu bylo nepřiměřené," zdůvodnil rozhodnutí ÚS soudce Vladimír Kůrka.

Programovaná nenávist

Podle některých médií podal návrh na umístění syna do psychiatrické léčebny otec, který se měl domnívat, že se tam syn naučí mít otce rád. Otec však takové tvrzení rázně popírá: "Nikdy jsem nežádal o umístění syna do léčebny. To tvrdí ve svých intrikách jeho matka, která v tom utvrzuje většinu médií včetně našeho syna, což je zrůdné, neboť tomu syn věří a mě za to nenávidí. "

Na počátku všeho byla matka, která svévolně odmítala jakékoli mimosoudní dohody kontaktu otce se synem na půdě OSPOD a výslovně se dožadovala řešení sporu soudní cestou. Soudní znalci však posléze odhalili matčinu pravou tvář a snažili se zamezit jejímu dalšímu duševnímu deformování nezletilého syna.

"Návrh na umístění Alana do léčebny podalo šumperské oddělní orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) na základě matčina dlouhodobého maření soudního nařízení, výsledků znaleckých posudků, týrání syna a trvalého bojkotování rodinné terapie ," uvedl otec Alana.

Soudní znalci: Matka dítětem manipuluje

Soud poslal chlapce do psychiatrické léčebny na základě návrhů soudních znalců z oboru dětské psychiatrie MUDr. Štarhy a PhDr. Chodury a také sociálních pracovnic. Psychiatři upozornili na to, že matka se synem těžce manipuluje. Následkem toho u chlapce zjistili disharmonický vývoj osobnosti.

Ze závěrečné zprávy psychiatrické léčebny - MUDr. Trávníčkové, PhDr. Moravcové vyplynulo, že spolupráce s otcem - bez problémů, otcův přístup k synovi trpělivý, empatický i přes počáteční chlapcovo odmítání a agresivní chování. Kontakty s otcem probíhají pravidelně, jsou v klidu, naposledy chlapec s otcem na vycházce.

Naopak spolupráce s matkou byla krajně problémová, chovala se agresivně a vyhrožovala personálu, ukradla část lékařské dokumentace, nebyla schopna ani v zájmu syna, potlačit své negativní chování vůči otci a psychoterapii "bojkotovala". Při převzetí syna se chovala arogantně, opět ukradla součást dokumentace, a to návštěvní list.

Rvačka se zdravotní sestrou

Když matka z návštěvního listu zjistila, že syn absolvoval vycházku s otcem, přestala se ovládat a útočila na syna, jak něco takového mohl dopustit. Pak mu něco pošeptala a následně se chlapec začal třást, rozplakal se a prosil: " Maminko nééé" celý se třásl, proto odveden sestrou opět na oddělení ke zklidnění.

Když byla matka sestrou upozorněna, proč tak chlapce trápí, bylo jí sděleno, že je to její syn a může si s ním dělat co chce. Poté sestru kromě slovní agresivity fyzicky napadla.

Matka nutila syna ke lži

Vše vyvrcholilo až asistencí Policie ČR, když matka před policií lhala o věcech a zejména finanční částce, která jí byla sestrou (za svědectví jiného zaměstnance oddělení) předána. Přímo před policií pak nutila syna ke lži, aby jí dosvědčil, že jí sestra žádné peníze nepředala, což chlapec ve výrazné úzkosti potvrdil.

Citace ze závěrečné zprávy primářky MUDr. Dany Trávníčkové: "Z téměř půlroční spolupráce s chlapcem a jeho rodiči můžeme konstatovat, že osobnost a výchovné schopnosti otce jsou přiměřenější a empatičtější než matky."

Matka za celou dobu nebyla schopna spolupráce na terapii a projevovala se jako osobnost patologické struktury. Nutno konstatovat, že neprojevuje k chlapci žádnou rodičovskou náklonnost a empatii. Používá syna jen jako nástroj své manipulace s okolím a prosazování svých vlastních zájmů, bez ohledu na zájmy a potřeby dítěte.

Výchovné přístupy matky k chlapci možno hodnotit již jako psychické týrání dítěte, které je vydáno na milost a nemilost programujícího rodiče - matky. Při míře agresivity jakou matka v jednáních projevovala, dítě nemá jinou šanci, než se ztotožnit s matkou a vykonávat vše tak, jak si ona přeje."

Řešení: Syn se již k matce nevrátí

Ze znaleckých posudků - MUDr. Karase a PhDr. Khulové vyplynulo, že další psychoterapeutická práce s nezletilým je možná jen tehdy, nevrátí-li se nezletilý Alan do dřívějšího výchovného prostředí k matce.

Pokud se tak stane, nelze předpokládat změnu ve výchovném vedení a dosavadní i následná terapie je pak zbytečná, neboť chlapec se není schopen sám postavit proti programování matky. Z psychologického hlediska bude vždy potvrzovat přání matky (i lživé).

Dítě jako nástroj pomsty

Šumperská psycholožka Marie Totínová popsala matku jako histriónskou osobu, využívající dítě jako nástroj, který jí má vrátit bývalého partnera-Alanova otce. Ve shodě s dětským psychiatrem MUDr. Helenou Štěpánovou i se soudními znalci považuje matku za poruchovou osobnost, která není schopna vychovávat dítě, aniž by je duševně nedeformovala.

Otce pokládá psycholožka Totínová za rodiče s lepšími výchovnými předpoklady než matka. Totínová i Štěpánová spolu s dalšími odborníky a znalci doporučila vynětí chlapce z péče matky a jeho umístění do neutrálního léčebného zařízení.

Kvůli závěrům doktorů a soudních znalců otec požádal o svěření dítěte do péče, což soud zamítl. Poté otec navrhl umístění syna do Klokánka.

Klokánek na to nestačil

Otec: "V příslušném regionu se měl Klokánek nově otvírat, vše jsem zajistil, dohodl i s ředitelkou Klokánku, ale soud můj návrh zamítl s tím, že toto zařízení není pro takto závažný případ připraveno a matka je natolik nezvladatelnou a poruchovou osobností."

"Ředitelka Klokánku díle sdělila, že je dítě možné umístit jen do zařízení, které bude schopné se s matkou a její patologickou osobností a chováním vypořádat i po psychické stránce. Matka fyzicky napadá personál, krade ústavní věci i lékařskou dokumentaci, nespolupracuje s odborníky a lékaři, terapii bojkotuje, účelově lže přivolané policii i médiím a ke lžím nutí i syna Alana."

Léčebna měla chránit dítě před matkou

"Psychiatrická léčebna tedy nebyla navržena jen z důvodu deformované psychiky nezletilého syna, ale také kvůli agresivnímu, nezvladatelnému a psychopatologickému chování matky," vysvětlil otec důvod, proč nakonec Alan putoval do léčebny."

OSPOD během sporů doporučil rodičům právě u psycholožky Totínové terapii, která měla napomoct k lepší domluvě mezi matkou a otcem. Lékařka však terapii ukončila pro "nespolupráci a obstrukci ze strany matky.

"Matka termíny odmítala a nechodila na ně. V minulosti nespolupracovala ani s mými kolegy," uvedla šumperská psycholožka Marie TotínováTotínová.

Rovněž později matka bojkotovala i rodinnou terapii u MUDr. Heleny Štěpánové.

Pomsta za novou známost otce

Otec se dříve se synem scházel za přítomnosti matky skoro každý týden. To se změnilo, když si muž našel novou známost. "Synova matka začala žárlit a mstila se mi. Syna začala manipulovat proti mně a trestala ho za jakýkoli kontakt se mnou" řekl otec.

Později se už táta se synem nesešel, přestože každou druhou sobotu stál před jeho domem. Žena nereagovala jak na zvonění, tak na telefonáty, ale vždy si ho jen přes okno nesmyslně natáčela na videokameru.

Matka neplnila soudním rozhodnutí

"Matka neplnila soudní rozhodnutí o styku otce s dítětem a nepomohla ani opakovaně udělená pokuta. Otci opakovaně nebylo umožněno strávit se synem soudem vyměřený čas," uvedlo OSPOD ve zprávě k případu. Pracovníci OSPOD závěrem zprávy uvedli, že malý Alan zaujímá za velké podpory matky čím dál větší negativní postoj k otci.
I pracovnice Fondu ohrožených dětí, pobočka Zábřeh tyto praktiky matky potvrdily.

Otec Alana zvažuje, jak dál postupovat. Soudy jsou bohužel velmi zdlouhavé. Čas hraje do karet matce a prohlubuje tak negativní dopad na osobnostní vývoj syna.

"Není mi lhostejné, v jakém prostředí syn žije. Matka ho emočně vydírá a nutí jej lhát o svém otci u soudu i do médií. Teď už mohu jen doufat v "Boží mlýny" a v to, že syn na vše jednou přijde sám a najde si ke mně cestu," sdělil otec.

 


Komentáře

1 Věra | 25. listopadu 2011 v 7:39 | Reagovat

Dítě je chudák, neměli by ho vychovávat ani jeden z nich. Oni by měli jít do blázince a ne to dítě.

2 Helen | 22. ledna 2012 v 17:40 | Reagovat

Do blázince má jít hlavne otec a také Hoppner !!!!!!!!!!!!!!!!

3 veronika | 27. ledna 2012 v 14:58 | Reagovat

[1]:Je to naprosto zcestná informace a matka nemá dostatečnou možnost se bránit ona totiž je ten kdo se o dítě stará narozdíl od člověka, který dítě chce a chtěl vždy jen z pomsty. Dokonce mu nedokáže dát ani pořádný dárek když syn cokoliv slavil a slaví. A na to, že otec chtěl, aby syn byl mezi psychicky narušenými v psychiatrické léčebně existují písemné důkazy. Dokonce žaloval matku, že tam syna včas poprvé (když jí nalhali, že to je jen na kraťoučko)neodevzdala kvůli nemoci. Takový je to tatínek. Na syna odmítá platit a ještě zkoumá, zda jeho syn nemá nějaký výdělek. Holt výkvět otce.

4 Jan | E-mail | 10. května 2012 v 15:41 | Reagovat

Pokud je výše uvedené pravda a je psychology prokázán takovýto negativní vliv matky na dítě mělo by to být řešeno v trestně právní rovině. Dítěti a otci by pak měl stát pomoci obnovit vzájemný vztah.

5 Iwona Agata Moskalová | E-mail | 12. září 2012 v 10:25 | Reagovat

Obnovit vzájemný vztah pomoci terapii?
K čemu povede,když je jen umělé vyvolán pomoci donucovacího systému. Mám obdobný případ mého syna,nes již 15-ti letého syna který má opravdu problém s agresorem otcem,který ho sexuálně zneužíval a přesto právě díky Klokánku a terapii navázal s ním kontakt a je u něj - v tomto případě otec -agresor -pedofil dosáhl díky těmto organizacím a systému toho co chtěl. Dítě zavřel na navykací program nejdříve do dětského centra s mřížemi v oknech,pak po státním aparátě se dožadoval terapii atd.,k tomu aby i matka případně další příbuzni matky se přispůsobili systému donucovacího procesu pomoci psychologů atd. Matka taktéž je považována za nerespektující soudní nařízení i když ve skutečnosti ho nikdy nemařila,přesto na nátlak dne 12.1.2009 ji byl syn odebrán v době kdy byla v práci.Dítě pak naposled z vlastního podnětu vidí před školou na vysvědčení dne 30.6.2009. Včera spatřila v obchodní pasáží dva kluky, kdy jeden z nich by mohl být její syn. Matka se vrací a jde za zády kluka, předchází jej a ptá se zda ji může říci jak se jmenuje. Přitom hledí na dítě, které ma asi 10 kilo navíc než by ve skutečnosti mělo toto dítě se svou výškou mít. Dítě již žije u otce dva roky a matku vidí poprvé od té doby.Nechová se však přirozeně i když spolu mluvíme, rozhovor ukončuji já, a odcházím.

6 Iwona Agata Moskalová | 1. července 2013 v 14:31 | Reagovat

Nu,já v případě k bodu 5 dodávám ,jsem to opět já matka,která se neztotožňuje s tím že by v našem případě mělo docházet k nějaké terapii s navazováním kontaktů,a to jak v případě syna Davida s otcem - agresorem, tak samotné matky dítěte s dotyčným otcem uvedeným v rodném listě dítěte,jenž dítě sexuálně zneužíval....Moskalová Iwona Agata

7 tin | Web | 25. prosince 2017 v 0:39 | Reagovat

podvodné půjčky 8-O

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama