Porušování práva dítěte na oba rodiče

29. června 2014 v 12:03 | Redakce
Smutná statistika z níž vyplývají statisíce zdeformovaných životů dětí a tatínků. České republika je v tomto ohledu nejhorší na světě. S odstupem za ČR jsou bývalé státy Sovětského svazu. Co na to feministické duo Tominová - Dientsbier?
 


Statistika, ze které mrazí: 35 tisíc dětí ze 40 ročně svěřeno do péče matek

28. ledna 2012 v 14:49 | Redakce
Níže uvedená statistika je v podstatě tajná. Je uváděna na jediném místě, a to na portálu justice.cz. Dostat se k této statistice (poslední aktuální, tedy z roku 2010) vyžaduje značnou zručnost. Přestože jde o klíčovou statistiku stavu společnosti, je dovedně skrytá v různých podsložkách, bez instruktáže je k nedohledání. Řadí Českou republiku na poslední místo na světě v obasti dodržování práv dětí na oba rodiče, v počtu sporů na počet obyvatel atd. Je děsivá i v tom, že dva ze tří soudních sporů vyvolají ženy. Podobné výsledky dosahují jen bývalé státy Sovětského svazu (Litva, Moldavsko, Lotyšsko atd.)
Jen pro představu - kolik je vlastně těch 35 tisíc dětí, vychovávaných matkami? V roce 2011 nastoupilo na prvních tříd 101 tisíc prvňáčků. Ve třídě, která má například 24 žáků je 12 z rozvrácených rodin, 10 z nich ve výlučné péči matek. Jeden (necelý) žák v péči otce a půl žáka ve střídavé péči obou rodičů. Necelá 1/4 žáka je v péči jiné osoby než rodičů.
 Nepředávání dítěte, § 337, odst. 4

25. listopadu 2011 v 20:11 | Redakce |  Zákony

Trestný čin: Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání - § 337 trestního zákoníku

(4) Kdo poté, co proti němu byla bezvýsledně použita opatření v občanském soudním řízení směřující k výkonu rozhodnutí soudu nebo soudem schválené dohody o výchově nezletilých dětí, včetně úpravy styku s dítětem, maří výkon takového rozhodnutí nebo dohody, nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného orgánu veřejné moci týkajícího se výchovy nezletilých dětí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Předseda Městského soudu odsoudil lživou kriminalizaci otců

7. října 2011 v 7:03 | Redakce
Předseda Městského soudu v Praze Jan Sváček: "Kriminalizace je prostřednictvím trestního zákoníku zneužívána rovněž hojně při rozvodech a manželských rozporech. Advokát například matce poradí, aby třeba otce obvinila z toho, že zneužívá jejich dceru." ( Na právní konferenci o kriminalizaci coby fenoménu v naší společnosti v říjnu 2011)

Muži, je třeba si přiznat: Jste oběťmi domácího násilí

30. září 2011 v 23:16 | Redakce
Fenomén domácího násilí je sice ještě v plenkách (hlášeno pouhých 1000 případů ročně), ale již se stal silnou zbraní v rozvodových sporech a sporech o děti.

Kdo tuto zbraň zvedne první zvítězí a jsou to v 90% ženy.

Podle statistik jsou přitom muži oběťmi domácího násilí v mohem širší míře než jejich protějšky, jen se to stydí nahlásit.

Přitom může jediný (prokazatelný) telefonát nebo záznam (policie) rozhodnout soudní spor, k němuž se schyluje.

Muž, když se uchýlí k facce, je k tomu v drtivé většině případu drsně a dlouhodobě provokován. Rozhodně není pravidlem, že muž by chtěl tlouci chudinku ženu ze své podstaty.

Fyzické násilí bývá silného důsledkem psychického tlaku, který j na rozdíl od facky těžko prokazatelný.

Ženy umějí velice dobře parazitovat na státu, jehož hlavním projevem je byrokracie.

Žena vytvoří pravidla morálky, týrá muže kritizováním, že je nedodržuje. Průběžně shromažďuje písemné důkazy, s jejich pomocí se jí pak podaří přesvědčit stát o tom, že je to ona, komu patří mužovy peníze, byt, auto a především jejich společné dítě.

Ve formulářích, rozdávaných v ženských krizových centrech se dočteme to, co známe z praxe: Ženy buzerují muže neuvěřitelným způsobem a číhají na "fyzické následky". Když se tyto nedostaví, neváhají se je vymyslet.

Takže: Muž se stává obětí domácího násilí už v těchto bodech:

I./ Psychické domácí násilí

a) výhružné signály
- Zlé pohledy, výhružná gesta (i skrytá)

b) šmírování
- Tajné prohlížení mobilu, peněženky, počítače
- Zvýšená kontrola všeho, co děláte (kam jdeš, kdo tam bude, kdo tam byl, co říkal, byla tam i...)

c) útok na vaši důstojnost
- Kritizování a ponižování (jsi k ničemu, jsi líný, nadávky, zesměšňování)
- Snižování schopností (vyděláváš málo, měl by ses víc snažit)

d) zákazy a dehonestace
- Izolace od přátel a jejich kritika (zákaz návštěvy fotbalového utkání, hospůdky, ten Pepa je hroznej).
- Izolace od příbuzných a jejich kritika
- Zákaz přijímat návštěvy, svým chováním odrazovat návštěvníka od dalších návštěv
- Zákaz telefonovat, dívat se na televizi, doprovázení např. k lékaři, na úřady (tzv. "pořád v patách")

e) Citové vydírání
- Vvýčitky
- Vydírání dětmi (když ne kvůli mě, tak aspoň kvůli dítěti, ty NÁS nechceš)
- Vyvolávání pocitů viny (kdybys to udělal - neudělal, tak by bylo - nebylo)
- Vyhrožování (jestli to neuděláš, odejdu od tebe i s dětmi, zabiju se

II. / Fyzické domácí násilí

- Ničení věcí, bouchání dveřmi, hlasitost
- Bití nějakým předmětem, facky, rány pěstí, tlučení hlavou (například o stěnu nebo o topení), rdoušení
III. / Ekonomické domácí násilí

- Opakované a eskalující žádosti o peníze
- Zamezení přístupu k financím, vynucování přepsání bytu

IV. / Sexuální domácí násilí

- Vynucování / odmítání pohlavního styku (podmínění pohlavního styku)

Pokud jste obětí domácího násilí v JEDINÉM z těchto bodů, obraťte se IHNED na výše uvedené telefonní čísla. Sice se vám vysmějí, ale záznam udělat musí. Ten pak využijete u soudu.

Slovenská tajemnice ministerstva práce. Střídavá péče musí být proritou

25. září 2011 v 19:52 | redakce |  Aktuálně
"Střídavá osobní péče musí být prioritou, pokud jsou oba rodiče schopni zajistit péči o dítě," uvedla státní tajemnice ministerstva práce Lucia Nicholsonová. Svěření potomka do výchovy pouze jednomu z rodičů má být až poslední možností.

Výrok je z října 2011. K tlaku na střídavou péči jsou nyní na Slovensku vedeni i kolizní opatrovníci (OSPOD).

Ze slovenských statistik též vyplývá, že 4/5 střídavých péčí jsou dohody potvrzené soudem.

Jak postupovat, když se pediatrička spikne s matkou

24. září 2011 v 15:10 | Redakce |  Zákony
Matky se často spiknou s dětskou lékařkou, se kterou se domlouvají na postupu proti vám. Nenechte se zmást vstřícností pediatričky. Její spojenectví s matkou jako žena k ženě je silnější než lékařská etika. Vy jste vždy jen někdo, kdo je navíc, kdo překáží.

Matky často poskytují lékařkám nepravdivé údaje, které mají vypovídat o tom, že o dítě špatně pečujete, že mu vaše péče neprospívá. Nejčastěji jsou to tyto údaje:

1) Noční běsy dítěte po návratu od otce
2) Noční pomočování
3) Atopické ekzémy
4) Různé formy kašle a nachlazení

Je třeba se dohodnout s pediatričkou, aby veškeré diagnózy činila nejen na základě informací od matky, ale také na základě konzultace s vámi. Je nutno tak učinit písemně. Pokud to nepodepíše, nebo poruší, je třeba ihned podat stížnost na lékařskou komoru, případně zřizovateli zdravotnického zařízení.

Stížnost na pediatričku je dobře vysvětleno ZDE. V Lékařské komoře je každý lékař. Vaše stížnost je vyřizována 6 měsíců, lékaři hrozí pokuta 30 tisíc Kč nebo zákaz činnosti. (Stěžovat si lze i u zřizovatele zdravotnického zařízení, což je také vysvětleno ZDE.)

U matky se začnou u dítěte objevovat záhadné nemoci (lékařsky průkazné), které mizí v okamžiku, kdy dítě dostanete do svého cyklu výchovy (tím si nemůžete ověřit jejich původ). Zdravé dítě bude mít u pediatričky štos vyšší než je samo.

Lékařka (bude na vás velmi milá) vám neumožní nahlédnout do spisu a budete-li chtít podrobný výpis, nedá vám ho pod různými záminkami (a nakonec vám dá jiný, povrchní výpis).

Stručně řečeno: Jako rodič máte právo nahlížet do spisu, pořizovat si opis nebo kopii. Lékařka má povinnost vám pořídit výpis v zákonných lhůtách (max. 30 dnů). Je na to § 67 Zákona o péči o zdraví lidu.

Důrazně doporučujeme se ihned obrátit na Lékařskou komoru ZDE. Stížnost však třeba rozhodně poslat doporučeně (schovat si doklad) na adresu Česká lékařská komora, Lékařská 2/291, 150 00 Praha 5. Podatelna. Telefon je 257 211 329 nebo 257 211 329.

Zákon to řeší takto:

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
celý ZDE

Zákon o rodině (č. 94/1963 Sb.)

§ 34 (1) Rodičovská zodpovědnost náleží oběma rodičům ZDE.
§ 36 Rodiče zastupují dítě při právních úkonech, ke kterým není plně způsobilé ZDE.


Profesor Milan David křivě obviněn matkou dítěte z pedofilie

16. září 2011 v 11:04 | Redakce |  Příběhy

Otec: Milan David, profesor scénografie na Divadelní akademii múzických umění
Matka: Kateřina Miholová, profesorka tamtéž

Soud o dceru (tehdy 5) začal v roce 2009. Matka dítěte Kateřina Miholová obvinila pana Milana Davida z pohlavního zneužívání dítěte. Spolu s ním byla z pohlavního zneužívání obviněna i jeho nová přítelkyně, scénografka Jana Hauskrechtová.

Experti došli k závěru, že je obvinění výmysl, matka však nebyla za křivé obvinění nijak potrestána. Bez trestu vyvázl i její nový partner, politik Jiří Havel (ČSSD) ZDE, který se v celé kauze angažuje.

Obvinění z pohlavního zneužívání bylo postaveno na náhodné zmínce dítěte, že si hráli na kojení. Další indicií byl černobílý plakát, visící na zdi Davidova bytu, jeho nová přítelkyně nese dítě na zádech.

O případu podrobně referoval časopis Reflex v článku F.X. Doležala a deník Blesk.cz.

Pan Milan David a jeho přítelkyně Jana Hauskrechtová se podrobili sexuologickému vyšetření, které zcela vyvrátilo jejich údajné pedofilní sklony. Policie případ uzavřela s tím, že ani pan David ani slečna Hauskrechtová nic nespáchali.


Na podporu pana Davida byla na Divadlení akademii podepsána petice. Pan David též uspořádal výstavu kreseb své dcery.

Pan David prý má podezření, že nepodložené obvinění z pedofilie byl promyšlený tah jeho bývalé partnerky. Matce by se tak otevřely dveře na přestěhování se i s dítětem do zahraničí, kde pracuje její nový partner pan Jiří Havel (ČSSD).

Než policie případ vyšetřila a uzavřela, soud svěřil dítě do péče matky a otci určil jen omezený styk, tedy každou druhou sobotu na tři hodiny za přítomnosti matky.

U dítěte se již pod vlivem matky údajně rozvinul silný sydrom zavrženého rodiče (PAS), což je nemoc, podobná schizofrenii. Projevuje se prudkým citovým ochlazením k otci se zesilující příznaky nenávisti.

Pan Milan David žádá soud o svěření dítěte do střídavé péče. Dítě ale žije už déle než rok u matky.

Soud nařídil vypracování soudně - znaleckých posudků. Jejich výsledek bude pro vývoj případu zcela klíčový.

Podobným způsobem jako pana Davida degradovala i matka dítěte pana Jedličky Brna, když ho obvinila z týrání dítěte.


1000 podpisů pro záchranu vztahu pana Jedličky a jeho dcery Lady

15. září 2011 v 19:14 | Redakce |  Příběhy

Ostře sledovaná kauza pana Jaroslava Jedličky z Brna a jeho dcery Lady nabírá na obrátkách. Přátelé pana Jedličky teď shromažďují na facebooky podpisy na poporu vztahu tatínka a dcery ZDE.

Lada (8) vyrůstala 4 roky v péči otce, který se o ni vzorně staral. Matkabyla v psychiatrické léčebně, měla za sebou údajně několik pokusů o sebepoškozování.

Před rokem matka otce obvinila z týrání dítěte. Za přispění sociálního odboru Brno - Vinohrady byl dcera svěřena do péče matky, prý než se případ vyšetří. Policie následně obvinění vyvrátila jako zcela smyšlená a bezdůvodná.

Vztah dcery k otci byl v průběhu jediného roku narušen a to do té míry, že dcera dnes svého otce oslovuje "pane Jedličko" a jediné co ji zajímá při kontaktu s ním je, zda dá jí a matce nějaké peníze.

Případ se velmi podobá kauze pana Milana Davida, profesora scénografie, který byl matkou své dcery obviněn z pohlavního zneužívání dítěte. Spolu s ním byla obviněna i jeho nová přítelkyně.

Sexuologové na základě testů obvinění vyvrátili jako bezdůvodné, dcera však byla mezitím svěřena do péče matky. Ta zmanipulovala dítě proti otci tak, že mu nyní vyká a nechce s ním být o samotě.

V případě pana Davida se angažuje poslanec evropského parlamentu Jiří Havel (ČSSD) (ZDE), který je novým partnerem matky dítěte.


Česká republika je blízko tomu, stát se 1. zemí světa, kde počet rozvodů převýší počet svateb

14. září 2011 v 20:18 | Redakce |  Statistiky
Česká republika je díky zcela anomální situaci v oblasti diskriminace mužů a dětí v opatrovnických sporech na nejlepší cestě stát se 1. zemí na světě (a zřejmě v celé historii lidstva), kde počet rozvodů převýší počet svateb.

Zatímco počet rozvodů v ČR zůstává stabilně kolem 30 tisíc ročně, počet svateb strmě klesá, z 90 tisíc v roce 1990 je odhad pro letošní rok je 32 tisíc svateb ročně.

Eurostat vydal evropské statitistiky o svatbách a rozvodech ZDE. Vyplývá s nich, že ze 34 evropských států je Česká republika největším favoritem na prolomení bariéry svatby vs. rozvody. Bylo by to zřejmě poprvé v historii lidstva, kdy se v nějaké zemi rozvede víc párů, než se ožení.

Nové statistiky vy dal také český statistický úřad ZDE. Na 16 849 svateb v 1. pololetí roku 2011 připadlo v ČR neuvěřitelných 14 476 rozvodů. To už je hodně blízko, nejblíž v historii.

Trend poklesu svateb a nárůst rozvodů nastal na celém světě v 70. letech, kdy se začalo prosazovat feministické hnutí. Feministické hnutí odstartovalo krizi rodiny, která se stále prohlubuje.

Světová anomálie České republiky je dána raritním spojením světového feminismu a českého postkomunistického maternismu (kult matka = dítě).

Zde je ukázka statistiky Eurostatu. Vybíráme největší favority na prolomení bariéry svatba vs. rozvod. Údaje jsou v počtu svateb nebo rozvodů na 1 000 obyvatel. První údaj je svatby druhý rozvody. Čím menší rozdíl, tím větší favorit.

Česká republika (aktuální stav): 3,3 - 2,9 Rozdíl 0,4

Ostatní státy světa (údaje z roku 2009)

Belgie: 4,0 - 3,0 Rozdíl: 1,0
Maďarsko: 3,7 - 2,4 Rozdíl: 1,3
Portugalsko: 3,8 - 2,5 Rozdíl: 1,3
Lucembursko: 3,5 - 2,1 Rozdíl: 1,4
Španělsko: 3,8 - 2,1 Rozdíl: 1,7

Celá Evropská unie: 4,9 - 2,1 Rozdíl 2,8

Země, kde je střídavá péče jako výchozí stav při rozvodu rodičů:
Německo: 4,6 - 2,3 Rozdíl: 2,3
Švýcarsko: 5,4 - 2,5 Rozdíl 2,9
Švédsko: 5,1 - 2,4 Rozdíl 2,7
Ve Spojených státech je počet svateb 2x vyšší než počet rozvodů

Česká republika drží prvenství také po počtu dětí, svěřených do péče matek (přes 90 %) a v počtu žen, žádajících o rozvod (2x víc než mužů).


Zpěvačka Bartošová zřejmě přistoupí na mimosoudní dohodu a nechá syna v péči otce

14. září 2011 v 13:39 | Redakce |  Příběhy
Zpěvačka Iveta Bartošová zřejmě přistoupí na mimosoudní dohodu a nechá syna Artura (15) v péči otce, podnikatele Ladislava Štaidla.

Je to tak pro Artura lepší, aspoň se dám do pořádku," řekla zpěvačka deníku Blesk.

Matce bude podle dohody umožněn široký styk. Otec bude připraven jít kdykoli nad rámec dohody.

Soud zpěvačce odňal syna z podnětu sociálky letos v srpnu poté, co se Bartošová opakovaně pkusila o sebevraždu.
Syn byl poté zatímním opatřením svěřen do péče otce. Podle mimosoudní dohody, kterou zpěvačka obdržela včera, má být syn v péči otce do dovršení 18 let. Dohoda má být podepsána tento pátek.

Bartošová odešla od Štaidla po 12 letém vztahu i s dítětem, když mu byly tři roky. Jde o modelovou situaci. Podle statistik většina žen odchází od muže kolem tří let dítěte, kdy má žena takřka jistotu, že jí soud svěří dítě do péče (nezastupitelná role matky) a muž bude platit alimenty dalších 15 let (celkem cca 1 milion korun).

Po odchodu od Štadila vytřídala desítky partnerů, čtyřikrát se pokusila o sebevraždu a několikrát byla hospitalizována. Poprvé syna vysoudila do své péče v roce 1999. Okolí ji považuje za těžkou alkoholičku.

V roce 2008 se Bartošová vdala za herce Jiřího Pomejeho a soud se Štaidlem skončil dohodou: Bartošová měla sny ve výlučné péči s tím, že nad ní bude mít sociálka zostřený dozor.

Artur tehdy jevil tak silné známky indoktrinace (zmanipulování matkou proti otci), že jeho svěření do péče otce nebylo možné.

V roce 2009 přišel na sociálku Artur a Pomeje s tím, že se Artur už nechcě jmenovat Štaidl, ale Pomeje a že se zříká svého otce. Na konci roku se Bartošová a Pomeje rozvedli.

Šokující statistiky: Do dvou let bude v ČR víc rozvodů než svateb. Byli bychom 1. na světě!

13. září 2011 v 14:59 | Redakce
Česká republika prochází hlubokou krizí rodiny. Podle čerstvých informací Českého statistického úřadu ZDE se přibližuje počet svateb k počtu rozvodů.

Pokud bude tento trend pokračovat, Česká republika se do dvou let stane první zemí na světě, kde počet rozvodů přesáhne počet svateb.

Na 16 849 svateb v 1. pololetí roku 2011 připadlo v ČR neuvěřitelných 14 476 rozvodů. V těchto hrozivých statistikách za ČR následují bývalé státy Sovětského svazu (Moldavsko, Lotyšsko, Litva, Rusko).

V Austrálii se rozvádí každé třetí manželství ZDE. V ČR 9 z 10, tedy třikrát víc než v Austrálii. Prostě: Takřka každý kdo se ožení, ten se rozvede a pak platí. Jde o celé generace dětí. Jde o budoucnost.

Příčinu katastrofálního stavu spatřují mnozí odborníci v anomální situaci v ČR, které patří 1. místo na světě: V počtu dětí, svěřovaných do péče matkám, v počtu žen, žádajících o rozvod, v objemu výživného, placeného muži v poměru na počet obyvatel a dalších ukazatelích.

Z hlediska pošpalávání práv dětí jsme na tom hůř než v Iránu, Pákistánu, na Kubě, v Číně apod.

Podobné (ale nižší) statistiky vykazují na světě jen bývalé státy Sovětského svazu, jako je Moldavsko, Ukrajina, Rusko apod.

Z tohoto důvodu má čím dál víc mužů obavy se ženit a mít děti. V případě rozchodu či rozvodu (polovina dětí je z mimomanželských svazků), je vydán napospas ženě - matce.

Devět dětí z deseti je svěřováno matkám, otcům 3 %, ostatní formy péče jsou zcela okrajové.

Než dítě dospěje, zaplatí muž na alimentech až milion korun. Objem opatrovnického průmyslu je odhadem 3 miliardy ročně.


Tváře lobby opatrovnického průmyslu

10. září 2011 v 10:25 | Redakce |  Novela
Na základě analýzy ZDE výsledků hlasování o Novele zákona o rodině vystoupila na povrch páteř opatrovnické lobby v ČR.

Vše je zatím ve stále ve fázi rozboru, ale je zde podezření, že styčné plochy opatrovnické lobby tvoří:

1) ultrafeministická organizace Profem v rovině občanské
2) poslankyně Langšádlová (TOP 09) v rovině parlamentu
3) senátor Dienstbier (ČSSD) v rovině senátu

Lobby opatrovnického průmyslu se snaží zakonzervovat stav, kdy jsou v masovém měřítku porušována práva dětí a otců na úkor matek ZDE. Situace v ČR je v rodinné oblasti podle statistik nejhorší na světě (např rozvody ZDE). Situace v jiných zemích ZDE. Roční obrat opatrovnického průmyslu v ČR jsou 3 miliardy korun ročně.

Opatrovnický průmysl, feministky a maternistky jsou tři spojené nádoby. Ženy aktivní v těchto strukturách jsou skvěle organizované, mají často výborné právní vzdělání. V genderové válce jsou o dvě generace před muži.

Genderové válečnice již dávno pronikly do státních struktur a staly se jejich součástí. Přitom nenarazily takřka na žádný odpor. Genderoví válečníci takřka nejsou, a pokud se objeví, mají velké problémy se vzájemnou rivalitou.

V rovině politické má v genderové válce též velký vliv parlametní Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, která razí výhradně práva žen (tedy ne práva rodiny a rovné příležitosti pro muže a ženy).

Ženy v České republice mají už dávno větší práva než muži, a to ve všech oblastech, především pak v té nejdůležitější: v boji o děti. Muži zaspali a na dlouho bude pozdě i na remízu.

Německo před prosazením nového zákona o rodině (1998), který eliminoval destruktivní dopady opatrovnického průmyslu na práva dětí a otců, razilo toto heslo: "Děti nemají lobby, opatrovnický průmysl ano".Muži - poslanci, kteří zabloudili

9. září 2011 v 10:09 | Redakce |  Novela


Důvod, proč hlasovali proti právům otců a dětí muži - poslanci ČSSD je politický. Strana je v opozici a neguje většinu zákonů, které navrhne vládní ODS.

PROTI dvou poslanců KSČM (Braný a Nekl) lze vysvětlit lpěním na tradičních komunistických hodnotách.

PROTI poslanců vládní TOP 09 (Cempírek, Chlad, Oliva, Smutný) a VV (Šťovíček) je ale mimořádně scestné a grotesktní. Lze vysvětlit je ztrátou orientace.

Poslanci TOP 09 a VV by měli mít tendenci podporovat zákony navržené ODS a to zvláště ty, které už byly jednou v parlementu schváleny a zablokoval je senát, ovládaný ČSSD.

Pokud se postaví proti svým vládním kolegům, měli by mít vážné důvody. Je zde již tolik důkazů a statistických podkladů pro masové porušování práv dětí a otců v ČR, že lze ono PROTI vládních poslanců považovat je za důsledek tlaku opatrovnické lobby.


Hlasování o novele Zákona o rodině se zvrtlo v maternistické orgie

9. září 2011 v 0:13 | Redakce |  Novela
Hlasování o Novele zákona o rodině dne 6. 9. 2011 rozhodly ženy. Především ženy - komunistky (7 proti), ale také ženy z TOP 09 (7 proti) , které přesvědčila poslankyně Langšádlová.

Celkem bylo 26 žen proti, 11 pro (z čehož 7 bylo z ODS, tedy strany, která novelu navrhovala). Mužů proti bylo skoro stejně: 29. Přitom je v 200 členném parmentu 43 žen.

Když nepočítáme ženy z ODS byly pro pouze (celkem 5): komunistka Levá a poslankyně za VV - Andrýsová, Suchá a Navrátilová. Za TOP 09 Witoszová (jediná žena z TOP 09).

Mezi muži, kteří novelu podpořili, se objevila zajímavá jména: Schwarzenberg, Rath, Bém, Bárta, John, Bendl, Staněk (navrhovatel), Benda, Laudát a ministři Besser a Heger.

Muži, kteří byli proti: Paroubek, Sobotka, Hašek, Šlégr, Ploc (ČSSD) a z vládní strany TOP 09 (což je zcela mimo mísu) Oliva, Smutný, Cempírek, Chlad. Z komunistů Bratný a Nekl. Za VV (vládní strana) Šťovíček.Feministka Dientstbier ukázal naprostou neznalost problému. Je opravdu tak naivní?

8. září 2011 v 14:15 | Redakce |  Nepřítel
Nejznámější česká feministka Jiří Dientbier nejml. (senátor, ČSSD) před pár dny pronesl větu, která je jako vystřižená u maternistického sletu:

"Nejsem proti střídavé péči, ale rodiče by měli být schopni dohodnout se na nejzákladnějších věcech."

Jistě. Totéž tvrdí všechny odpůrkyně práva dítěte na oba rodiče.

Matka, která se nechce o dítě dělit s otcem a prahne po pomstě a jeho penězích, NIKDY nebude ochotná dohodnout se s ním na NIČEM.

Před matkou leží jednoduchá rovnice, dar od advokátek a "neziskových" poraden:

"Když se s ním na čemkoli dohodneš, hrozí nebezpečí, že se budeš muset o dítě dělit, soud bude rychlý a krátký a my přijdeme o peníze ze tvého milionu korun na alimentech a o záminku k činnosti. Přece nechceš platit alimenty půl na půl!"

Dohody ze strany matek znamenají výraznou ztrátu pro opatrovnický průmysl, který těží právě z nedohody a vleklých soudů.

Připomeňme, že neochota matek dohodnout se na čemkoli je pilířem opatrovnického průmyslu, jehož obrat je 3 miliardy korun ročně (z kapes otců) a parazituje na něm několik set tisíc advokátek a pracovnic "poradenských" organizací (placených z kapes daňových poplatníků).

Neústupnost a chamtivost hrabivých žen stojí daňové poplatníky milardy ročně, je to plýtvání a mrhání veřejnými penězi, což pan senátor Dienstbier ještě mladší než nejmladší (sám je ještě děcko?) zjevně podporuje.

Na dohodu prostě musí být dva a i kdyby se otec na hlavu stavěl, bude matka negovat každý jeho krok, a pak ho obviní z toho, co sama dělá: "Když ono se s ním nedá na ničem dohodnout!" A už tu máme KONFLIKT, nejzákeřnější past na otce, kteří touží zůstat otci.

Jediný způsob, jak donutit nevyzrálé a hrabivé matky ke komunikaci, je nařídit střídavou péči soudně a matky vystavit hrozbě, že pokud budou mařit mařit otcovo snažení, bude dítě svěřeno do výhradní péče otce.


Další články


Kam dál